Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013

Πότε το αντικείμενο είναι άμεσο και πότε έμμεσο ;

ΑΜΕΣΟ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Όπως γνωρίζουμε και από τα νέα ελληνικά, υπάρχουν ρήματα που παίρνουν ως συμπλήρωμά τους ένα αντικείμενο ( μονόπτωτα ρήματα ) και άλλα παίρνουν ως συμπλήρωμά τους δύο αντικείμενα που δε συνδέονται παρατακτικά μεταξύ τους ( δίπτωτα ρήματα ). Στην περίπτωση αυτή το ένα αντικείμενο λέγεται άμεσο και το άλλο έμμεσο.


Πότε όμως το αντικείμενο μας είναι άμεσο και πότε έμμεσο ;
Σε γενικές γραμμές πρέπει να γνωρίζουμε ότι το αντικείμενο που βρίσκεται σε αιτιατική πτώση θεωρείται πάντα άμεσο. Υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις :

άμεσο αντικείμενο
έμμεσο αντικείμενο
παραδείγματα
αιτιατική πράγματος
δοτική προσώπου
 Λέγω ὑμῖν τοῦτο .
αιτιατική πράγματος
γενική προσώπου
Στερῶ ὑμᾶς χρημάτων.
αιτιατική προσώπου
αιτιατική πράγματος
Κῦρος ἀπέκρυπτεν τούς
στρατιώτας τήν ἑαυτοῦ 
λύπην.
γενική πράγματος
δοτική προσώπου
Μετεσχήκαμεν ὑμῖν ἱερῶν
 τῶν σεμνοτάτων.


Πολλές φορές στη θέση της αιτιατικής πράγματος έχουμε απαρέμφατο ή δευτερεύουσα ονοματική πρόταση.

π.χ. Οἱ Κορίνθιοι ἐδέοντο τῶν Βοιωτῶν ξυμμάχους γενέσθαι σφῶν τε καί Ἀργείων καί τἇλλα κοινῇ πράσσειν.
(τῶν Βοιωτῶν : → έμμεσο αντικείμενο )
( γενέσθαι /πράσσειν : άμεσα αντικείμενα )

ΑΣΚΗΣΗ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ
Να βρείτε τα αντικείμενα στις παρακάτω προτάσεις και να τα διακρίνετε σε άμεσα και έμμεσα.

  • Κῦρος ἀπέπεμπε τούς δασμούς τῷ βασιλεῖ. 
  • Τῆς τῶν Ἑλλήνων ἐλευθερίας παρεχωρήσατε Φιλίππῳ. 
  • Ὁ δέ στρατηγός τήν λείαν ἀπέδωκε τοῖς προσήκουσιν. 
  • Μή μέ κρύψῃς τοῦτο. 
  • Ἐδίδασκον τούς παῖδας τούς τρόπους τῶν Ἀθηναῖων. 

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου